7 Zikir Pembuka Pintu Rezeki

  1. Memperbanyak Membaca – La hawla Wala Quwwata Illa billah

Barangsiapa yang lambat datang Rezekinya hendaklah banyak mengucapkan – La

hawla   wala Quwwata Illa billah

(HR. At- Tabrani)

  1. Membaca – La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin –

Barangsiapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin maka

bacaan  itu akan menjadi Keamanan dari Kefakiran dan menjadi Penenteram

 dari  rasa Takut dalam Kubur

(HR. Abu Nu’aim dan Ad Dailami).

  1. Membaca – Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil adziim .

Dari setiap Kalimat itu seorang MALAIKAT yang BERTASBIH kepada ALLAH

Ta’ala sampai hari Kiamat yang Pahala Tasbihnya itu diberikan Untukmu.

(HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Da’awat)

  1. Membaca Surat Al-IKHLAS:

Barangsiapa membaca Surat AlIkhlas ketika masuk rumah maka berkah bacaan

Menghilangkan Kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya

(HR. AtTabrani)

  1. Membaca Surat Al-WAQIA’AH :

Barangsiapa membaca surat Al-Waqiaah setiap malam…maka TIDAK akan ditimpa

Kesempitan Hidup”

(HR. Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman)

  1. Memperbanyak SHALAWAT NABI :

Dari Umar bin Khaththab dari Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda

Barangsiapa Berselawat kepadaku satu kali Selawat maka ALLAH akan membalas

sepuluh kali Selawat dan Mengangkatnya Sepuluh DARJAT.

(Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abu Syaibah…al-

Bazzar Ibnu Syahiin dan al-Ismaili dengan sanad ma’lul).

  1. Melazimkan BERISTIGHAFAR :

Barangsiapa melazimkan Beristighfar nescaya ALLAH akan Mengeluarkan dia dari

Segala Kesusahan dan Memberikan Rezki dari arah yang tidak diduga-duga”

(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah)